RESPOSTES
1. Relaciona els conceptes següents amb les seves definicions.
El llinatge és la descendència per via masculina d’una dinastia o una estirp. Una guerra és un enfrontament armat en què dos exèrcits s'enfronten a mort. Un torneig és un combat que no és a vida o mort.
LLINATGE · combat que no es a vida o mort
GUERRA · Descendència per via masculina d’una
dinastia o una estirp.
TORNEIG · Enfrontament armat en què dos
exèrcits s'enfronten a mort.
2. Indica si les afirmacions següents són certes o falses.
Alguns cavallers eren propietaris de grans feus, però d'altres només tenien armes i el seu cavall. Els cavallers nobles vivien en castells amb la seva família i els seus servents i soldats.
La mainada és l'exèrcit format pels cavallers i els seus vassalls. CERT--FALS
Els cavallers nobles vivien en castells amb la seva família i CERT--FALS
els seus servents i soldats.
Alguns cavallers eren propietaris de grans feus, però d'altres CERT--FALS
només tenien armes i el seu cavall.
Tots els cavallers eren igual de poderosos. CERT--FALS
3. Quina era la situació de les dones nobles?
La seva funció fonamental era casar-se i tenir fills per assegurar el llinatge. Les dones dirigien les tasques dels servents, educaven els fills més petits i bordaven i teixien; poques vegades sortien del castell.