ACTIVITATS TEMA 2.- LA SOCIETAT FEUDAL

2.1.- Les segones invasions

A) Europa a l'any 1000

Ves a l'enllaç i fes un resum de cada apartat. EUROPA A L'ANY 1000

B) Quins eren els tres pobles que van provocar la sensació d'inseguretat al s. IX a Europa?.

C) Fes una fitxa amb aquests pobles:


POBLES
lloc d'origen
religió
zones que atacaven
vikingshongaresossarraïns
**CORRECCIÓ** (només pot entrar l'alumne/a que tingui encarregada la tasca de fer els exercicis)