1.- Compren els conceptes següents.

a) Què és el feudalisme?
b) Quines parts es distingeixen en un feu?
c) Què és un vassall?


2.- Còpia l'esquema a la llibreta i completa'l amb fletxes que segueixin la direcció :

REI

NOBLE

CAMPEROL


a) concedeixen protecció
b) concedeixen un feu
c) els paguen rendes
d) juren fidelitat