ACTIVITATS TEMA 2


2.3.- Una societat estamental.

1.- Defineix estament.


2.- Quants estaments hi havia a l'Edat Mitjana?


3.- Què vol dir que els que formaven part de l'estament noble eren uns privilegiats?


4.- Ordena les frases barrejades per tal que surtin correctes.

Nobles
camperols, artesans i comerciants
produir i vendre els productes que necessitava la societat
Clergues
cavallers i les seves famílies
defensar la resta de la població
Treballadors
monjos, monges, sacerdots...
resar per aconseguir la salvació espiritual de les persones


Correcció