ACTIVITATS TEMA 9: L'ÈPOCA DELS DESCOBRIMENTS1.- EL MÓN QUE CONEIXIEN ELS EUROPEUS EN EL S. XV

ACTIVITAT 1 (amb nota, enviar a maitecirera@gmail.com)

Llegeix la informació que t'ofereix la pàgina web següent (WEB LA RUTA DE LA SEDA) i elabora un informe que porti per títol "La Ruta de la Seda". Haurà de tenir aquests apartats:

1.- Definició.
2.- Cronologia
3.- Geografia (incloure mapes)
4.- Història
5.- Importància de la Ruta de la Seda
6.- Viatgers de la Ruta de la Seda

(*)Es pot presentar en format word o power pointACTIVITAT 2

Respon les preguntes següents a la llibreta:

a) Quin eren els territoris que coneixien els europeus en el s. XV
b) Qui era Marco Polo? Busca informació sobre aquest personatge i fes un escrit de màxim deu línies sobre ell.

2.- CAUSES DELS DESCOBRIMENTS

ACTIVITAT 3

1.- Ves al llibre web de Santillana al tema 9, capítol 2 i obre el dibuix que hi ha on apareix una caravel·la amb les seves parts, dibuixa-la a la llibreta i explica quins eren els principals avantatges d'aquest nou vaixell.

2.- Fes un esquema sobre les causes dels descobriments.

3.- Ves al llibre web Santillana i fes, a la llibreta, les activitats del tema 9, capítol 2

4.- Mira el vídeo de l'enllaç i fes-ne un resum: Astronomia Islàmica


3.- LES EXPLORACIONS CASTELLANES I PORTUGUESES


ACTIVITAT 4 .-Llegeix el text següent ELS MAIES i respon:

a) Qui eren els Maies
b) On vivien?
c) Quina organització política i de govern tenien?
d) Quina era la unitat social fonamental?
e) Quines activitats econòmiques tenien?
f) Quina era la seva escriptura? coneixes alguna altra civilització que tingués la mateixa?
g) Eren politeistes? Escriu el nom d'algun déu.

ACTIVITAT 5.- Llegeix el text següent: ELS ASTEQUES i busca la mateixa informació que has trobat en la primera pregutna sobre els Maies.

4.- LES CONSEQÜÈNCIES DEL DESCOBRIMENT D'AMÈRICA

ACTIVITAT 6.- Fes un esquema d'aquest apartat (llibre 4)
ACTIVITAT 7.- Ves al llibre digital, tema 9 a l'aprtat "activitats finals" i fes la segona activitat que porta per títol "distingir causes i efectes".