SOLUCIONS ACTIVITATS TEMA 10: RENAIXEMENT I REFORMA

1. El Renaixement: l’època de l’humanisme


ACTIVITAT 1- Copia a la llibreta i marca amb una creu les característiques distintives de l'humanisme:

L'home, centre del món, esdevé el nucli dels estudis humanistes.

· Els humanistes es condideraven portadors de l'única veritat.
· Profunda admiració per la cultura clàssica. Els humanistes aprenen grec i llatí per estudiar les obres de l'antiguitat.
· Els humanistes posen el seu saber al servei de la teologia i els dogmes de l'Església.
· Reivindicació de la llengua vulgar, es a dir de la llengua del poble, per oposició al llatí, que era la llengua culta.
· Exaltació de la capacitat humana. Alguns humanistes intenten entendre racionalment el comportament humà.

Albert García Pérez
ACTIVITAT 2.- Copia la definició de Renaixement i d'Humanisme.
-Humanisme: es un moviment de renovació cultural nascut a Itàlia al segle XV.
-Renaixement: periòde Històric que va del segle XV a finals del segle XVI. Va ser un moviment que portarà a uns grans canvis socials i culturals. Neix a Itàlia durant el s. XV

Maite Güibas Espinosa
ACTIVITAT 3.- mira aquest vídeo a youtube sobre Erasme de Rotterdam i respon les preguntes següents:

a)Qui va ser aquest personatge:

· ERASME DE ROTTERDAM:filòsof, filòleg, teòleg,autor d’obres en llatí


b)Escriu alguna de les seves frases que apareixen al vídeo i explica’n dues:

 • mas vale prevenir que curar=mes val fer alguna cosa bé que tornar-la a fer.
 • Los zorros usan muchos trucos. Los erizos, sólo uno. Pero es el mejor de todos:que els guineus tenen molts trucs i mentides però l'eriçó només en té un però el mostra, tothom ho veu. Uns són hipòcrites i l'altra és sincer, va de cara.

c) Al vídeo ens parla que els llibres d'Erasme es digitalitzaran i s'oferiran a internet. Creus que Internet serà
tan important per a la difusió de les idees com la impremta va ser al s. XV, explica-ho.


· Internet permet que la informació arribi més ràpid i a més gent, tal com va fer la impremta al s. XV.

A Andrea Ruíz
ACTIVITAT 4.- Activitat sobre el quadre "L'Escola d'Atenes" de Rafael Taller de l'Escola d'Atenes2. El desenvolupament científic


ACTIVITAT 5/6.- Obre el llibre 2 i respon a les preguntes següents:a) Relaciona els científics amb la seva obra: Andreas Vessal, Nicolau Copèrnic, Miquel Servet
Andreas Vessal:Coneixement del cos humà
Nicolau Copèrnic:Teoria heliocèntrica
Miquel Servet: Circulació sanguinea
b) Explica la teoria Heliocèntrica? A quina altra teoria s'oposa? L'Església estarà d'acord amb la teoria Heliocèntrica?
La teoria heliocèntrica és la teoria que explica que el sol es el centre de l’univers. Amb la teoria de Ptolomeu. No perquè la teoria contradiu el que creia l'Església en aquell moment.
c) Quines ciències es van desenvolupar gràcies als descobriments geogràfics. Escriu la definició de cadascuna.
· La geografia: estudi de la terra
· La geologia: estudi dels minerals
· La botanica : estudi de les plantes
· La cartografia :estudi dels mapes
Albert García Pérez
3. Un nou estil artístic. El Renaixentista

ACTIVITAT 7.- Llegeix el document següent: i respon les preguntes següents:


DOCUMENT:

a) Qui eren els Medici? Una de les famílies més poderoses de Florència, del segle XV. Van ser uns grans mecenes (protectors d'artistes)

b) Extreu del text tota la informació que puguis sobre el Palau Medicci-Ricardi.

 • Va ser encarregat a l'arquitecte Michelozzo per Cosino el Vell.
 • Es va construir entre el 1444 i el 1460.
 • Es va convertir en el model del Palau del Renaixement.
 • Va ser limitat en nombroses construccions civils a Florència i en altres ciutats d'Itàlia i d'Europa.
 • El Palau va ser decorat amb pintures i escultures molt boniques fetes pels principals mestres renaixentistes.

c) Què explica sobre el David de Donatello? Explica que l'original d'aquesta estàtua estava al pati del palau i que és una de les escultures més famoses del Quattrocento.

d) Quina informació dona el text sobre la pintura "El seguici dels Reis Mags" de Benozzo Gozzoli. Son frescos que decoren la capella del palau, representa una escena religiosa, la cavalcada dels Reis Mags. Els personatges són els membres principals de la família Medici, acompanyades d'una gran cort de personatges polític de la seva época.

Per què creus que va retratar els Medici formant part de la desfilada que anava a adorar el nen Jesús? Perquè els Medici van pagar per tal de fer el quadre i van voler sortir-hi, així com tota la societat important de Florència, situant-la en una escena religiosa (adoració mags), per donar-se encara més importància.

Creus que això va ser possible a la realitat? No. Aquest quadres és un anacronisme.


Carla Martínez Campamà, 2n A


MARCA LA RESPOSTA CORRECTA:
Què és un ideal de bellesa? Encercla el núm. correcte
1. És un llibre molt bonic de l'Antiguitat.
2. És una escultura amb les parts del cos proporcionades.
3. És un quadre que va pintar Leonardo da Vinci.
LLEGEIX EL TEXT I RESPON
1.- Escriu les paraules que no entenguis
-Profans
-plasmar
-Proliferació
-classicisme
2.- Quina funció tenia l’art a l’Edat Mitjana?
Tenia la funcio religiosa.
3.- Quins eren els temes que van tractar els artistes del Renaixement?
van voler plasmar les seves obres la bellesa ideal.
4.- Com consideraven l’esser humà? Com el van representar?
-Van considerar l'obra mes perfecta de Déu.
-Estudiant la seva anatomia, per representaro perfecte
5.- Què ens explica el text sobre els pintors, escultors i arquitectes?
-pintors. van adoptar la perspectiva, fonamentada en regles de proporcionalitat matemàtica.
6.-Què vol dir que els artistes del Renaixement ja no eren artesans anònims?
-Vol dir que en el Renaixement els artistes firmaven les seves obres.
(Maite Güibas Espinosa) aquestas activitats no son obligatories.

ACTIVITAT 8.- Obre el llibre 3 i respon les preguntes següents:

a) Escriu les característiques de l'estil renaixentista.
 • L'estil renaixentista buscava la inspiració en els models artístics de l'antiguitat.
 • Els artistes van recuperar les formes simples i harmonioses de l'art grec i romà.
 • Van rebutjar la grandiositat i l'abundant decoració del gòtic.
 • L'ésser humà es va convertir en el centre de l'art.
 • Els artistes van plasmar un ideal de bellesa.
 • Va sorgir a Itàlia en el segle XIV.
 • Dues etapes: Quattrocento i Cinquecento.
b) Escriu les dues etapes de l'art del renaixement i escriu el segle al qual pertany cadascuna i la ciutat que va destacar.
 1. Quattrocento: Segle XIV a Florència.
 2. Cinquecento: Segle XV a Roma.
c) Com eren els artistes del renaixement?
 • Buscaven la fama i el reconeixement.
 • Eren molt cultes i eresn capaços de desenvolupar diverses disciplines.
d) Escriu la definició de mecenes. Els Medici van ser uns mecenes? per què?
Macenes: Persones riques (nobles, burgesos i papes) que finançaven les obres i en protegien els autors.
Si, els Medicis van ser uns macenes perque eren persones riques que tenien artistes al seu servei als quals finançaven les dues obres i els protegien.

CARLA MARTÍNEZ CAMPAMÀ, 2n A

4. ARQUITECTURA renaixentista
a) quins elements de l'arquitectura clàssica recuperen els artistes del renaixement?
b) característiques de l'arquitectura renaixentista.
c) En quines etapes es divideix l'arquitectura renaixentista.
d) Escriu un quadre amb cada arquitecte: nom, etapa, característiques i obra.


5. PINTURA renaixentista

ACTIVITAT 9.- Obre el llibre 5 i respon les preguntes següents:

a) Escriu les característiques de la pintura renaixentista.
b) Escriu el nom dels dos principals pintors del Quattrocento i escriu alguna informació que trobis sobre la seva biografia (vida).
c) Fes un esquema sobre els pintors del Cinquecento que inclogui els apartats: nom, dates, característiques, obres principals.
d) Ves al llibre digital (enllaç 1x1)al tema 11 apartat 5: La pintura i fes totes les activitats, A LA LLIBRETA, (si n'hi ha alguna que sigui de verdader/fals o triar, escriu a la llibreta només la correcta)

6. ESCULTURA renaixentista
ACTIVITAT 10.- Obre el llibre 6 i respon les preguntes següents:
a) Escriu les característiques principals de l'escultura renaixentista.
b) Escriu els escultors i obres que apareixen al llibre.
c) Ves al llibre digital ( enllaç 1x1) , ves al tema 11 apartat 6: L'escultura i fes totes les activitats, A LA LLIBRETA (si n'hi ha alguna que sigui de verdader/fals o de triar, escriu a la llibreta només la correcta).

ACTIVITATS DE REPÀS


a) Fer totes les activitats finals del llibre digital.Enllaç activitats