ACTIVITATS DE REPÀS I D'AMPLIACIÓ

ACTIVITAT 1 external image checkmark150209.jpg

1.- Copia el quadre següent (utiltiza el català). Pots fer els dibuixos

PIRÀMIDE FEUDAL

Diccionari català castellà

ACTIVITAT 2 external image checkmark150209.jpg

2.- Elabora els mapes de l'Europa Medieval que trobaràs al power point següent:


Utilitza aquesta plantilla de mapa d'Europa

PLANTILLA MAPA EUROPA


ACTIVITAT 3 (Llibreta)

1.- Llegeix el text de la pàgina següent i escriu les caracterísitques dels camperols i dels senyors que s'hi expliquen.

LECTURA:

http://www.xtec.es/recursos/socials/gerbert/societat.htm


2.- Llegeix el text de la pàgina que hi ha a l'enllaç i respon a les preguntes següents (utilitzant el text de la lectura):
LECTURA:
http://www.xtec.es/~jcastele/projecte/castell.htm
a) Què era el castell medieval?
b) Qui hi vivia?
c) On es construïen? Per què?
d) Parts del castell.
e) Com eren les cases dels pagesos?Fes una llista de les seves característiques.


EL FEUDALISME

La pesta negraquadern virtual