2.- Respon les preguntes següents:

a) Què és un llinatge?

b) Quina diferència hi ha entre una guerra i un torneig?

c) Què és una mainada?

d) D'on creus que prové la paraula cavaller?

e) Tots els cavallers eren igual de poderosos?Explica la resposta

d) Quina era la situació de les dones nobles?