ACTIVITATS: ETAPES D'AL-ANDALUS


1.- Quin any van entrar els àrabs a la Península Ibèrica? Per què?

2.- Qui es va enfrontar a la batalla de Guadalete? Quan? Qui va guanyar?

3.- Van trobar molta resistència les tropes àrabs? Per què?

4.- Què és Al-andalus? Quin serà el seu govern?

5.- Fes un esquema de les etapes d'Al-andalus en forma de fitxa on es recullin les característiques següents:

a) període històric (dates)
b) poder polític (governants)
c) característiques del període
d) etapes

6.- Què va passar a la batalla de las Navas de Tolosa? quina importància tindrà?

7.- Quina imporància tindrà el regne nassarita de Granada?

8.- Qui acabarà amb la presència dels àrabs a la Península Ibèrica? quan?