Ves a l'enllaç següent i respon les preguntes:

Text 1
1.- Què va fer la població quan van arribar els invasors musulmans?

2.-Quins nuclis sorgiran entre els segles VIII i IX?

3.- Els nuclis cristians i els musulmans, estaran sempre en conflicte? explica la relació que van tenir.

Text 2

1.- Escriu les característiques princpials del regne d'Astúries.
2.- Escriu el nom d'un rei asturià? Quina informació se'ns dona d'ell?

Text 3

1.- Nom de les ciutats que seran capital del regne de Lleó. Quina serà la definitiva i a partir de quan?

2.- Que explica el text sobre Alfons II?

Text 4

1.- Escriu les idees principals del text.