4. La noblesa


No tots els nobles eren iguals de poderosos:

§ alguns eren amos de grans feus i d'immenses riqueses,
§ d'altres només tenien les armes i un cavall.

La guerra

§ era la seva activitat principal. Lluitaven a cavall, i com a armes portaven una llança, l'escut, l'espasa i la maça.

§ Els fills dels nobles començaven l'educació militar des que eren nens. De petits, servien de patges i escuders d'un noble important, amb el qual aprenien les diferents tècniques de combat. Quan arribaven a la majoria d'edat, es convertien en cavallers després d'una cerimònia específica.

§ En cas de guerra, el rei convocava els cavallers i els demanava ajuda militar. Els cavallers i els seus vassalls hi acudien amb les tropes i formaven una mainada. Quan la guerra s'acabava, nobles i guerrers tornaven als feus.


§ Els nobles havien d'estar sempre preparats per anar a la guerra; per això entrenaven contínuament. Una de les formes més comunes d'entrenament eren els tornejos, combats que, malgrat que no eren a vida o mort, resultaven molt importants per guanyar prestigi i respecte.


Les dames

§ La funció fonamental de les dones nobles era casar-se i tenir fills que asseguressin la pervivència del llinatge.

§ Els matrimonis els concertaven els pares, a vegades quan els fills i sobretot les filles encara eren molt joves.

§ Les dones que es quedaven solteres ingressaven als monestirs.

§ Les dones dirigien la feina dels servents, educaven els nens més petits i brodaven i teixien. Rarament sortien del castell.

§ Les dones nobles estaven sotmeses completament al marit, al qual no podien desobeir.


El castell


§ Els castells eren la residència dels nobles. Hi vivien amb les seves famílies, servents i soldats.

§ Per protegir-se, els castells estaven envoltats de fossats i tenien una o diverses files de muralles amb torres.

§ L'interior presentava una estructura complexa: hi havia estables per guardar els cavalls i el bestiar, grans patis en què entrenaven els militars, una ferreria, pous i graners i una capella pròpia.

§ A la torre de l'homenatge hi vivia el senyor i la seva família. Per això era la construcció més alta i protegida. Dins la torre, el gran saló era el centre vital: el senyor hi rebia els cavallers i hi celebrava festes i banquets.

Com era la vida al castell?

§ Encara que els castells eren grans i molt cars, no s'hi podia dur una vida gaire còmoda. El fred constituïa el problema principal d'aquests edificis. Per combatre'l, es construïen xemeneies enormes en totes les habitacions i es penjaven tapissos que evitaven els corrents i mitigaven la fredor de les parets i el terra.

§ Sovint els senyors celebraven festes al gran saló amb banquets, balls i representacions, per a les quals es feien venir joglars, trobadors i artistes ambulants que cantaven i recitaven poemes.