external image paraules.jpg

external image links-break_jpg-727469.jpg

external image llibreta1.jpgexternal image insert_table.gif

VOCABULARI
ENLLAÇOS
ACTIVITATS
3. Una societat estamentalLa societat medieval es va dividir en tres grups anomenats estaments: els nobles, els clergues i els treballadors.

 • Els nobles eren els cavallers i les seves famílies. Tenien com a missió defensar la resta de la població.

 • Els clergues eren els monjos i els sacerdots. Havien de resar per salvar espiritualment les persones.

 • Els treballadors eren majoritàriament camperols, malgrat que també hi havia artesans i comerciants. S'ocupaven de produir i vendre aliments i els productes que necessitava la societat.Es pertanyia a cada estament per naixement, exceptuant el cas dels clergues.


Els nobles i els clergues eren estaments privilegiats. Això significa que els membres que en formaven part tenien un seguit d'avantatges:
    • no pagaven impostos
    • no feien treballs manuals.
    • controlaven els càrrecs més importants de l'administració.