external image vocabulari1.jpg

external image llibre.jpg

external image bubbl.us.jpg

external image Extra.gif


LLIBRE (estudiar)

ESQUEMES

MATERIAL extra

1.- El món que coneixien els Europeus en el s. XV
Rachida Charif 2B


SANTES CREUS
Monestir Santes Creus II
Vídeos Monestir Santes Creus

2.- Causes dels descobrimentsLaura Sánchez Carreño i Nerea Villarino Moncada 2A3/4.- Les exploracions castellanes i portugueses


MAPA
Principals exploracions portugueses i castellanes

Aitor Perez Muro 2A
Victor Prades Oliva 2A
Alex Nieto Corrales 2A
LAVOLTA AL MÓN

5.- Conseqüències dels descobriments
Jessica Romero,Dayana Litardo,
Victor Orellana 2ª
LA RIVALITAT

CASTELLA IPORTUGAL: EL TRACTAT DE TORDESILLASexternal image activitats.jpg
external image cooperacio3.jpg


SOLUCIONS
- Christian García (2A)
- Rachida Charif (2B) act. 3.3, act. 4 i act. 5.
- Arantxa Esquinas (2B)
- Alba Ruíz (2B)
GRUP PARTITDOCUMENTAL DESCOBRIMENT AMÈRICA